Beeldentuin

Langs de Maas werden in het begin van de 19de eeuw door het Rijk genummerde kilometerpalen neergezet. De hieronder geplaatste steen met nummer LXI (61) stond oorspronkelijk even ten noorden van Stevensweert waar nu de jachthaven is.

De kleinere grensstenen vormden afbakeningen tussen landerijen van verschillende eigenaren (gemeente, kerk, particulieren). Vaak zijn ze voorzien van speciale tekens, letters of cijfers. De meeste grensstenen zijn verdwenen tijdens de ontgrindingswerkzaamheden in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Zuil hoofdwacht

Hardstenen zuil van de Hoofdwacht

Precies in het middelpunt van de in 1633 aangelegde vestingwerken bouwden de Spanjaarden de Hoofdwacht. Van hieruit kon de vestingcommandant alle belangrijke verdedigingswerken in de gaten houden. Aan de voorzijde had de Hoofdwacht een galerij, ondersteund door hardstenen zuilen. In de 18de eeuw werd de Hoofdwacht omgebouwd tot woonhuis. Het hier geplaatste fragment, gevonden tijdens graafwerkzaamheden in 1984, is waarschijnlijk een onderdeel van een van de vier zuilen.

Op de tekening staat naast het gebouw een paard. Het is een strafwerktuig voor militairen. Bij een vergrijp kon een soldaat veroordeeld worden tot enkele uren zitten op de scherpe rug van het namaakpaard.

Grenspaal LXI

Detail Rivierenkadasterkaart uit 1883. Gemarkeerd: kilometerpaal LXI.

Lourdesgrot

Een Lourdesgrot is een kopie van de grot van Massabielle in de Franse stad Lourdes waar in 1858 Maria zou zijn verschenen aan Bernadette Soubirous. In het begin van de 20ste eeuw werd in veel katholieke plaatsen een dergelijke grot in het klein nagebouwd, zo ook in Stevensweert bij de ingang van de kerk. Bij de restauratie en vergroting van het kerkgebouw na de Tweede Wereldoorlog werd de grot afgebroken. De gedenksteen bleef bewaard.