• NL
  • EN
  • DE
  • FR
  • 中文

 

Amici Insulae

De vereniging Amici Insulae, opgericht in 1983, wil de belangstelling bevorderen voor het karakter, de cultuur en de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak.

De contributie bedraagt € 12,- per jaar, waarvan 1/3 deel wordt gebruikt als financiële steun aan het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak. In de maand mei wordt de jaarvergadering gehouden met aansluitend een excursie.

De circa 500 leden ontvangen een jaarboek met interessante artikelen over het Eiland in de Maas. Bovendien hebben ze gratis toegang tot het museum.

Ook het bestuur van het museum vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen lid worden van Amici Insulae. Dat betekent dat zowel Amici Insulae als het museum kunnen rekenen op een groot draagvlak voor hun activiteiten. Daarnaast zijn de financiën voor het museum van groot belang om de exploitatie rond te krijgen.

Lid worden? Bekijk de instructies

Bekijk voor meer informatie en voorgaande jaarboeken de website van Amici Insulae: www.amici-insulae.nl

Onthulling vestingpoorten

Op 29 juni 2019 werden de kunstwerken ter herinnering aan de Maaspoort en Veldpoort in Stevensweert onthuld.

De aanleg van de vesting Stevensweert in 1633 door de Spanjaarden was een direct gevolg van de inname van Maastricht in 1632 door het Staatse leger. De Spanjaarden werden uit Maastricht verdreven. Zij lieten hun oog vallen op het eiland in de Maas: Stevensweert. Bij de aanleg van de vesting werden twee poorten gerealiseerd: de Maaspoort en de Veldpoort. 

De Maaspoort was de belangrijkste poort, want via deze poort werden goederen aangevoerd, en was een doortocht voor soldaten en overige passanten. 

De Veldpoort was de minst belangrijke poort. Deze poort was de verbindingspoort met het veld, gebruikt door de boeren. 

Meer weten?

Een fotografische voorstelling

Informatie flyer

De Limburger (28-06-2019)

Filmpje: Stevensweert heeft nieuwe stadspoorten