• NL
  • EN
  • DE
  • FR
  • 中文

 

Amici Insulae

De vereniging Amici Insulae, opgericht in 1983, wil de belangstelling bevorderen voor het karakter, de cultuur en de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak.

De contributie bedraagt € 12,- per jaar, waarvan 1/3 deel wordt gebruikt als financiële steun aan het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak. In de maand mei wordt de jaarvergadering gehouden met aansluitend een excursie.

De circa 500 leden ontvangen een jaarboek met interessante artikelen over het Eiland in de Maas. Bovendien hebben ze gratis toegang tot het museum.

Ook het bestuur van het museum vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen lid worden van Amici Insulae. Dat betekent dat zowel Amici Insulae als het museum kunnen rekenen op een groot draagvlak voor hun activiteiten. Daarnaast zijn de financiën voor het museum van groot belang om de exploitatie rond te krijgen.

Lid worden? Bekijk de instructies

Bekijk voor meer informatie en voorgaande jaarboeken de website van Amici Insulae: www.amici-insulae.nl

Onthulling vestingpoorten

Op 29 juni 2019 werden de kunstwerken ter herinnering aan de Maaspoort en Veldpoort in Stevensweert onthuld.

De aanleg van de vesting Stevensweert in 1633 door de Spanjaarden was een direct gevolg van de inname van Maastricht in 1632 door het Staatse leger. De Spanjaarden werden uit Maastricht verdreven. Zij lieten hun oog vallen op het eiland in de Maas: Stevensweert. Bij de aanleg van de vesting werden twee poorten gerealiseerd: de Maaspoort en de Veldpoort. 

De Maaspoort was de belangrijkste poort, want via deze poort werden goederen aangevoerd, en was een doortocht voor soldaten en overige passanten. 

De Veldpoort was de minst belangrijke poort. Deze poort was de verbindingspoort met het veld, gebruikt door de boeren. 

Meer weten?

Een fotografische voorstelling

Informatie flyer

De Limburger (28-06-2019)

Filmpje: Stevensweert heeft nieuwe stadspoorten

Rabobank Clubkas Campagne 2018

In het kader van het 35 jarig bestaan van Amici Insulae (Vrienden van het eiland in de Maas Stevensweert en Ohé en Laak) en het 35 jarig bestaan van het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak hebben beide deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Op maandag 4 juni werd in Sportpark Mortelskoel te Maasbracht tijdens een feestelijke happening de uitslag van de stemronde bekend gemaakt middels het uitreiken van de cheques.

John van Engelen nam namens het streekmuseum de cheque in ontvangst en Jan Berend van Calker deed dit namens Amici Insulae. Deze gezamenlijke actie is voor Amici Insulae en het streekmuseum bijzonder succesvol geweest. De beide bedragen komen ten gunste van het streekmuseum te Stevensweert.

Het museum heeft de bedragen besteed aan de vervanging / uitbreiding van bewakingscamera’s inclusief opname apparatuur.
Het bestuur van het museum bedankt zowel het bestuur van Amici Insulae voor deze sympathieke geste. Tevens worden de leden van Amici Insulae en alle sympathisanten van het museum, die hun stem(men) hebben uitgebracht, hartelijk bedankt.

Bent u wel klant van de Rabobank maar nog geen lid en u wilt het volgend jaar ook uw stemmen uitbrengen, wordt dan lid van de Rabobank Roermond – Echt e.o.
Het is een kleine moeite. We rekenen wederom op uw steun!