Kasteel Walburg

Dit kasteel werd rond 1650 gebouwd door graaf Herman Frederik Van den Bergh, heer van Stevensweert en Ohé en Laak. Wellicht is de naam afgeleid van zijn echtgenote Josina Walburgis. Graaf Reinier Vincent von Hompesch kocht het gebouw in 1719 en liet diverse aanpassingen uitvoeren. Hij maakte er een prachtig buitenverblijf van door de aanleg van tuinen en grachten. Vanaf de oprijlaan had de graaf een onbelemmerd uitzicht op de door hem in 1722 gebouwde Hompesche molen. Nadien bleef het kasteel bewoond door leden van de familie Von Hompesch en Riedesel d´Eisenbach.

In 1919 werd het kasteel en de omliggende tuinen verkocht. Enkele vleugels werden gesloopt en het restant raakte steeds verder in verval. Voordat in 1991 de funderingen werden verwijderd, verrichtte het museum opgravingen om de juiste ligging van het gebouw vast te leggen. Met name door het verzamelbeleid van het museum en de medewerking van diverse nazaten van de kasteelbewoners is het mogelijk een indruk te geven van het rijke interieur. Inmiddels is er een plan opgesteld om het kasteelterrein weer iets van zijn oude luister terug te geven.

 • Reinier Vincent van Hompesch

  Reinard Vincent, graaf van Hompesch (1660 - 1733). Na zijn dienst als generaal veldmaarschalk in keizerlijke dienst en gouverneur van 's-Hertogenbosch, kocht hij kasteel Walburg, de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak en nam zijn intrek in het kasteel. Hij hield er een schitterende hofhouding op na. Het kasteel verrijkte hij  met een prachtige grote paardenstal, waar plaats was voor 24 paarden. Ook liet hij, zoals hij in Apeldoorn bij huize Het Loo had gezien tijdens zijn verblijf aldaar, prachtige Versailles-achtige tuinen aanleggen. Verder gaf hij opdracht tot het bouwen van de Hompesche molen, de hoogste uit de omgeving. Hij verplichtte de landbouwers om hun graan op zijn banmolen te malen. Ook stond hij erop, dat men meehielp bij de aanleg van wegen in zijn heerlijkheid.

  Meer weten?

  Filmpje Zandtovenaar: De Graaf, de Hompesche Molen & kasteel De Walburg

 • Project kasteeldomein Walburg

  Lees meer over de herinrichtingsplannen van het landschap rondom kasteel Walburg van Natuurmonumenten en de gemeente Maasgouw.

  Filmpje: Start Herinrichtingsproject (10 januari 2020)

  Herinrichting Walburg in aantocht (29 oktober 2019)

  Gemeentelijke informatie over de werkzaamheden kasteeldomein

  De Limburger: Pronken met een kasteel dat er niet meer is
  (26 februari 2019)

 • Kerkhof walburg

  Generaties lang was het gebruikelijk dat de bewoners van kasteel Walburg zorg droegen voor het onderhoud van de protestantse kerk in Stevensweert. Wel stelden zij het ten zeerste op prijs om de diensten te kunnen bijwonen in een speciaal voor hen geplaatste koorbank en ook te worden begraven onder een monumentale beukenboom op het kerkhof naast het kerkje.

 • Voormalige kasteelruïne

 • Tuinen Walburg

 • Wijnroemers

  Nog steeds komen via erfenissen van nazaten van de bewoners van kasteel Walburg sporadisch voorwerpen boven water. Door intensief speurwerk van museummedewerkers komen deze soms in beeld en vormen zij een mooie aanvulling op de collectie van het museum. Zoals hier een 10-tal wijnroemers met het alliantiewapen van Van Hompesch Rurich - Riedesel dÉisenbach. Dit dubbelwapen treffen we ook aan op een drapeau van de harmonie St.Caecilia uit Ohé en Laak waarvan Adolf van Hompesch beschermheer was. Oprichtingsjaar 1881.

 • Alliantiewapen