Kasteel Stevensweert

Al in de vroege middeleeuwen kwam het gebied tussen Oude- en Nieuwe Maas via vererving in het bezit van de adellijke familie Van den Bergh. Oswald van den Bergh (1508 - 1546) was heer van Stevensweert. Zijn zoon Willem (1537 - 1586) huwde met Maria van Nassau, zus van Willem van Oranje. Zij bouwden de reeds eerder door de Heren van Pietersheim opgerichte woontoren uit tot een royale burcht met een gracht.

Naderhand werd er een rondeel aangebouwd van waaraf men een uitstekend uitzicht had over de Maas en op die manier de scheepvaart kon controleren. Door het tolrecht kon men, al of niet in natura, tol heffen. Door hun relatie met Oranje beleden zij de protestantse godsdienst.