Jan van Steffeswert

De beeldhouwer Jan van Steffeswert geeft rond 1500 door het gebruik van diverse variaties in zijn naamgeving aan afkomstig te zijn uit Stevensweert. De kunstenaar was zich wellicht zelf ook bewust van zijn kwaliteit omdat hij een deel van zijn oeuvre signeerde. Dat kwam omstreeks 1500 onder kunstenaars in het algemeen niet veel voor en is voor beeldhouwers al helemaal uitzonderlijk.

 

Het heeft niettemin lang geduurd voordat bleek dat de verschillende aangetroffen schrijfwijzen, zoals 'Jan Bieldesnider', 'Jan van Weerd' of 'Jan van Steffeswert' allemaal betrekking hadden op dezelfde kunstenaar. In Maastricht had hij een atelier waar hij talrijke prachtige beelden vervaardigde voor kerken kloosters. Diverse beelden zijn te bewonderen in de collectie van het Bonnefantenmuseum  te Maastricht.

 

 • Anna ten Drieën

  Het oorspronkelijk beeld is van eikenhout, 88 cm hoog, gesigneerd JAN en gedateerd A 151(1). Parochie O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, Pey-Echt. De in het museum aanwezige replica is vakkundig gesneden door houtsnijder Pierre Boumans uit Stein.

  De vriendelijk kijkende Anna-figuur zit in een zetel en draagt een kleed waarvan de mooi gedrapeerde plooienval de aandacht trekt. Bovendien is ze getooid met een weduwensluier. Op haar schoot staat het charmante Jezuskind, gekleed in een hemdje waaruit een been naar voren steekt. Naast moeder Anna staat de jeugdige Maria. Zij in ongesluierd zodat haar lang golvend haar mooi uitkomt. Met één hand houdt ze een punt van haar kleed omhoog, een geliefde houding bij de vrouwenfiguren van Jan van Steffeswert. De onderlinge relatie tussen de drie figuren vertoont een diepe ingetogenheid en een sterke compositie.

 • Zittende bisschop

  Eikenhout, 85cm, resten van oude polychromie. Gesigneerd JAN (met meesterteken). Bonnefantenmuseum, Maastricht.

  De zittende bisschop, met mijter en bisschopsstaf, stelt vermoedelijk voor de H.Remigius, bisschop van Reims in de vijfde eeuw. In het midden van de mantelspeld bevindt zich een afgesloten opening om relikwieën in te bewaren. Het beeld, afkomstig uit de kerk van Klimmen, wordt beschouwd als een laat werk.

 • H. Christoffel

  Eikenhout, 175cm, 19de eeuwse polychromie. O.L. Vrouwe-basiliek, Maastricht.

  Imposant beeld met vele details. De H. Christoffel groot en machtig leunt op een zware staf in de vorm van een boomstam. Op een merkwaardige plaats in de achterzijde van de boomstam gluurt uit een spleet het baardige hoofd van een man, wellicht een zelfportret van de beeldhouwer!