1702: De slag om Stevensweert

Dit maal speciale aandacht voor de slag van 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog.

Toen in 1648 een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog, bleef het eiland Sint Stevensweert in Spaanse handen. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd de vesting in 1702 belegerd en ingenomen door de Staatse troepen.

Een gravure in het museum geeft een overzicht van de vestingen die bij de `Campagne` van 1702 werden veroverd. Rechts boven de plattegrond van Stevensweert.

Gouvernement

Door de aanval van 1702 door de Staatse Troepen werd niet alleen een groot deel van de huizen binnen de vesting beschadigd, ook het kasteel liep zoveel schade op dat het nauwelijks nog geschikt was voor bewoning. De slotkapel werd opgeknapt en in gebruik genomen als gebedsruimte voor de protestantse militairen. Voor de legerleiding werd in 1732 een bestek opgesteld voor "het maken en stellen van een nieuw huis tot een logement of wooninge voor de Commandeur binne Stevensweert".

Penning 1702

De penning, met een doorsnede van 49 mm en een gewicht van 50 gr. (zilver) is van de hand van M.Smeltzing. Op de voorzijde zien we het borstbeeld van een graaf van Athlone en het onderschrift: GODARDVS ATHLON COM EXERC FOED BELG IMPERATOR.

Op de keerzijde een zegezuil, waaraan vier naakte overwonnenen geketend zijn. De zuil staat tussen vaandels en op de zuil zelf hangen schilden met de namen van de veroverde steden: KEYSERSWAART VENLO, STEVENSWAART ROERMONDT LUYCK. STOKKUM GREVENBROEK HAMMOND. Op het voetstuk lezen we: SIC BATAVIS CONTINGIT AB HERCULE THESEUS MDCCII.